Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

 • univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
 • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata,
 • pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti ali dejavnosti iz področja kulture ali izobraževanja,
 • aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
 • znanje tujega jezika na ravni ( B2 ),
 • najmanj 3 leta vodstvenih in organizacijskih izkušenj.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

 • življenjepis – delovne izkušnje,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • dokazila o delovni dobi,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • program razvoja Knjižnice Logatec za mandatno obdobje,
 • soglasje za obravnavo osebnih podatkov za namen razpisa.

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 30. 5. 2023 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

(Skupno 140 obiskov, današnjih obiskov 1)